Jabir ibn Hayyan Chemical Society

انجمن شیمی جابربن حیان

Jabir ibn Hayyan Chemical Society

انجمن شیمی جابربن حیان

Jabir ibn Hayyan Chemical Society

.Jabir ibn Hayyan Chemical Society is a forum for raising awareness of chemistry students and all those interested in chemistry

طبقه بندی موضوعی

۲ مطلب با موضوع «Puzzle» ثبت شده است

۱۶
آذر
 جمپازل نوزدهم: مرکز کنترلی بر روی ماه
پازل نوزدهم: مرکز کنترلی بر روی ماه

 اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در ادامه با نــوزدهــمـــیــــن قسمت از سری «پــازل» همراه ما باشید.

  • حسین مصطفی زاده
۱۰
آذر

پازل هجدهم: روز حقیقت اگر دوست دارید آخر هفته کمی فسفر بسوزانید و خود را برای کار آماده کنید، بخش «پازل» برای شماست. در ادامه با هــجــدهــمــیــن قسمت از سری «پــازل» همراه ما باشید.
  • حسین مصطفی زاده